انجمن ما…..

با سلام

همانطور که مستحضر هستید امروزه انجمن های دوازده قدمی کار آمد ترین برنامه ایی هست که برای بیماریهای اعتیاد و اجبار دست بیماران است ولی ما گاهی اوقات آنچنان در میان این برنامه هم به افراط گرفتار می شویم و آنچنان خود را تافته جدا بافته از اجتماع میدانیم و گاهی برتری نسبت به دیگران سراغ ما میاید که خود از آنها بی خبریم

در بعضی مواقع آنچنان دچار تایید طلبی می شویم که فراموش میکنیم این برنامه اصلا چیز دیگریست و گاهی آنقدر گرفتار تکاپو برای پیام رسانی می شویم که از خودمان فراموش میکنیم.

و گاهی هم ابزارهای انجمن را برای فرار از واقعیت ها بکار میگیریم.

تفاوت ها:

انجمن ما ….

در مورد انجمن های دیگر مشارکت نکنید.

نشریات دیگر انجمن ها را مطالعه نکنید.

هه هه اینا هم رفتند برای خودشون انجمن زدند.

انجمن ما زودتر شکل گرفته پس ما برتر هستیم.

انجمن ما عضو بیشتر داره پس ما بر دیگران سروریم.

اینها الفاظی هستند که از دهان همه ما گاهی شنیده می شود .تعجب نکنید بله دهان همه ما ولی هیچگاه در تراز نامه خود از آنها یاد نمی کنیم.

ادامه دارد…….

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس