چگونگی عملکرد

 

چگونگی عملکرد

اگر شما طالب آنچه که ما داریم هستید و حاضرید برای بدست آوردنش کوشش کنید در آنصورت آماده ایدکه قدمهای خاصی را بردارید ، اینها، اصولی هستند که بهبودی ما را ممکن ساختند .

1.ما اقرار کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم ،وزندگیمان غیره قابل اداره شده بود .

2.ما به این باور رسیدیم که نیرویی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند .

3.ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگیمان را به خداوند ، بدانگونه که او را درک می کردیم ، بسپاریم .

4.ما یک ترازنامه اخلاقی ، بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم .

5.ما چگونگی دقیق خطاهایمان را به خداوند ، به خود و به یک انسان دیگر اقرار کردیم .

6.ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصی ما را برطرف کند .

7.ما با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند.

8.ما فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنان شدیم .

9.ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان یا دیگران لطمه برند.

10.ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعاّ به ان اقرار کردیم.

11.ما از راه دعا ومراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم شده، و فقط جویای آگاهی از، اراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

12. با بیداری روحانی حاصل برداشتن این قدم ها ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا در آوریم .

این دستورالعمل مشکل به نظر میرسد و ما نمیتوانیم آنرا به یکباره انجام دهیم ما یک روزه معتاد نشده ایم بنابراین بخاطر داشته باشید که به خودتان سخت نگیرید

تنها مسئله ای که بیش از هر چیز دیگر باعث ناکامی ما در بهبودی میشود موضع بی تفاوتی و بی حوصلگی نسب به اصول روحانی است سه اصل ضروری روحانی (صداقت روشن بینی و تمایل )میباشد ما در دست داشتن اینها به سلامت به راه راست وارد شده ایم

ما احساس میکنیم که برخورد ما با نا خوشی اعتیاد کاملا واقع بینانه است هیچ چیز ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد ما معتقدیم که روش مان عملی است زیرا یک معتاد بهتر از هر کس دیگر قادر است یک معتاد دیگر را درک و کمک کند ما معتقدیم که هر چه زودتر با مشکلات اجتماعی روزمره خود روبرو شویم به همان نسبت سریعتر میتوانیم تبدیل به اعضای قابل قبول مسئول و سازنده اجتماع خود شویم

تنها راه جلوگیری از فعال شدن مجدد اعتیاد خودداری از مصرف در همان بار اول است اگر شماهم مثل ما هستید میدانید که مصرف یک بار زیاد وهزار بار کافی نیست ما بر روی این نکته قویا تاکید میکنیم زیرا میدانیم که مصرف هر گونه ماده مخدر به هر شکلی و یا جایگزین کردن نوع دیگری به جای آن آتش اعتیادمان را دوباره شعله ور میکند

تفاوت قائل شدن بین الکل و انواع دیگر داروهای مخدر باعث لغرش بسیاری ار معتادان شده است قبل از پیوستن به معتادان گمنام بسیاری از ما الکل را چیز جداگانه ای میدانستیم اما ما توان پرداخت این اشتباه را نداریم الکل یک ماده مخدر است و ما افراد مبتلا به نا خوشی اعتیاد باید از هر گونه ماده مخدر پرهیز کنیم تا بهبود یابیم
درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس