کلیپ تصویری عواقب مصرف شیشه :مت آمفیتامین:

عواقب مصرف مواد روان گردان و محرک شیشه (مت آمفیتامین)

اعتیاد آور و گول زننده

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس