ما بهبود پیدا می کنیم

 

ما بهبود پیدا می کنیم
وقتی ما به آخر خط می رسیم و درک میکنیم که چه با موادمخدر و چه بدون آن نمی توانیم مثل یک انسان زندگی کنیم ، همگی با یک مسئله بغرنج روبروهستیم، آیا کاردیگری مانده است که انجام نداده باشیم ؟‌اینطور به نظر می رسد که دوراه بیشتر نباشد ، ما یا می توانیم به بهترین نحو ممکن روانه عاقبت تلخ خود یعنی زندان ،‌تیمارستان یا مرگ شویم – یا راه تازه ای برای زندگی پیدا کنیم . در گذشته تعداد بسیار کمی از معتادان شانس پیداکردن راه دوم را داشته اند ، اما معتادان امروز خوشبخت ترهستند .برای اولین بار در تاریخ بشر راه ساده ای برای معتادان پیدا شده است که تأثیر آن در زندگی بسیاری از آنان به اثبات رسیده است . ودر دسترس همه قرار دارد این برنامه یک برنامه روحانی ساده و غیرمذهبی ، به نام معتادان گمنام است .
.
درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس