دوازده قدم کدا

دوازده قدم کدا


1. ما اقرار کردیم که در برابر دیگران ناتوان بودیم و زندگی مان غیر قابل کنترل شده بود.

2. ما به این باور رسیدیم که نیرویی برتر از ما می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

3. تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به مراقبت خداوند، آن گونه که او را درک کردیم، بسپاریم.

4. یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم.

5. چگونگی دقیق اشتباهات مان را به خداوند، خودمان و یک نفر دیگر اقرار کردیم.

6. آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما را مرتفع کند.

7. فروتنانه از خداوند تقاضا کردیم تا کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند.

8. فهرستی از تمامی کسانی که به آنها آسیب رسانده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از همه آنها شدیم.

9. به طور مستقیم در هر جا امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که این امر به آنها یا دیگران خسارت جدیدی وارد کند.

10. به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم.

11. از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک میکردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای قدرت اجرایش شدیم.

12. با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، کوشیدیم این پیام را به دیگر هم وابستگان برسانیم و این اصول را در تمامی امور زندگی مان به اجرا در آوریم.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

2 دیدگاه ها

  • A.a 15 ژوئن, 2017 at 21:50 پاسخ

    اگر در این راه اشتباهی از کسی سر بزند چه می شود؟ تکلیف او چه خواهد بود؟ رفتار دیگران با او چگونه است؟

    • admin 25 ژوئن, 2017 at 00:22 پاسخ

      دوباره شروع میکنه.به کسی هم ربطی نداره

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس