کلیپ همایش خاورمیانه NA

کلیپ همایش معتادان گمنام NA

همایش خاورمیانه

 

 

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس