کلیپ روایت اجبار به مصرف و کارتن خوابی

روایت آشنای اجبار به مصرف و دربه دری و آشفتگی و کارتن خوابی برای همه ما آشنا وقابل لمس است

چند لحظه سکوت برای کسانی که از بیماری اعتیادرنج می برند و در عذابند.

www.banianbehboodi.ir

www.banianbehboodi.ir

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس