کلیپ بامزه از بچه های کمپ ترک “اعتیاد”

کمپ ترک اعتیاد  =  هتل پنج ستاره

برای دوستمون شده

ببینید باحاله

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس