کلیپ اقدام به کشتن بچه به دلیل توهم “مصرف شیشه”

توهمات مصرف شیشه

بددلی

شکاکی

ترس

رنجش

باعث بر اینگونه اتفاقات می شود

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس