نحوه گرفتن میک جهت مشارکت در جلسات مجازی گروه بانیان بهبودی

banianbehboodi.ir

 

 

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس