عبارات مثبت

 

 

عبارات مثبت

 

-1 من کافی هستم


-2 من جذاب هستم

-3 من ارزش شادي کردن را دارم

-4 من نیازهایم را میپذیرم

-5 من در مقابل احساسات خودم مسول هستم

-6 آرامش در آغوش پذیرش حاصل میشود

-7 من با خودم مهربان هستم

-8 خداوند خدایی می کند، من خداوند نیستم

-9 من دیگر محتاج و وابسته به دیگران نیستم

-10 احساس بد و درماندگی کردن لزوما به معنی این نیست که من بد و درمانده هستم

-11 من میتوانم به تعادل و آرامش در زندگی ام دست یابم

-12 من میتوانم به همان اندازه اي که به خودم اجازه میدهم خوشحال باشم

-13 من میخواهم به حد و مرزهاي دیگران احترام بگذارم

-14 کارهایم را یکی یکی به نوبت انجام میدهم. به هر یکدر موقع خودش می پردازم و نگران آینده نیستم ماهیت اجباري
وسواس گونه ام را اداره می کنم.

-15 با کمک نیروي برترم مسیر و جهتم در زندگی برایم روشن خواهد شد.

-16 خیلی چیزها براي خوشحال بودن وجود دارد. خداوند برایم خواسته اي دارد.

-17 خداوند مرا دوست دارد. من بنده خاص او هستم.

-18 من فرزند با ارزش خداوند هستم.

-19 هنگامی که نفس عمیق می کشم و آرام می شوم زیبایی من ساطع می شود.

-20 من یک انسان مهم و با ارزش هستم، براي خودم، براي نیروي برترم و براي دیگران.

-21 ترس از احساسات، آنها را عوض نمی کند، بلکه فقط فرآیند بهبودي را به تعویق می اندازد.

-22 من تلاش نخواهم کرد که همه مسایلم را به یکباره حل کنم.

-23 آنچه که لازم است به طور روزانه انجام دهم، برایم آشکار خواهد شد.

-24 من به نیروي برترم اعتماد دارم، به خودم اعتماد دارم، نقاط منفی و ضعف هاي من به نقاط مثبت و قوتم تبدیل خواهد شد.

-25 من مجددا مسیري مشابه آن هایی که مرا به سوي هدف دلخواهم هدایت نکردند، انتخاب نمی کنم.

-26 چیزهایی که در زندگی به آنها احتیاج دارم، سر راه من قرار می گیرند.

-27 هنگامی که باورهاي مخرب در مورد خودم و دیگران را رها میکنم به احساس آزادي می رسم.

-28 نیروي برتر من حاضر و فعال است و در بیست و چهار ساعت روز در همه موقعیتها با من است.

-29 در این لحظه من به خودم اطمینان دارم.

-30 مشکلات من فراتر از توان من نیستند.

-31 من توانایی به انجام رساندن کارها را دارم. من با کفایت هستم.

-32 براي هر موقعیت ناخوشایند، راه حلی وجود دارد.

-33 نیروي برتر من در مکانهاي غیر منتظره، در زمانهاي غیرمنتطره و از طریق آدمهاي غیر منتطره کار خود را انجام می دهد.

-34 من بدنم را دقیقا به همین شکلی که الان هست دوست دارم.

-35 از نیروي برترم می خواهم به من کمک کند تا بدنم را در اندیشه عشق و آرامش بپوشانم.

-36 من خودم را به خاطر قضاوت کردن بدنم به عنوان چیزي بی ارزش می بخشم.

-37 من راههاي مناسبی براي ابراز خشم خود به وجود می آورم.

-38 هنگامی که به خودم فرصت سوگواري می دهم، غم خود را شفا داده و مجالی براي شادي فراهم می آورم.

-39 من تمامی احساساتم را میپذیرم، در اختیار میگیرم و آنها را تجربه میکنم.

-40 من توانایی پذیرش و ابراز عشق را دارم.

-41 من توانایی تصمیم گیري دارم.

-42 من از سردرگمی رهایم، من به نیروي برترم اجازه میدهم که همه سردرگمی ها را از من بگیرد و صلح،آرامش و اطمینان را
جایگزین آن کند.

-43 من توانایی “نه” گفتن به باورهاي قدیمی و تغییر آنها به باورهاي جدید و سالم تر را دارم.

-44 من انتخاب میکنم که بپذیرم و عشق بی دریغ نیروي برترم را احساس کنم.

-45 من از این بابت که خداوند همیشه با من است سپاسگزارم.

-46 من میدانم که با خدا همه چیزهاي خوب امکان پذیر است.

-47 من با کمک گرفتن از نیروي برترم می آموزم که حد و مرزهاي خودم را تعریف کرده و از آنها مراقبت کنم.

-48 من می توانم به هر آنچه می خواهم “بله” بگویم و به هر آنچه که نمی خواهم “نه” بگویم. حق انتخاب با من است.

-49 من می توانم به شخص دیگر نزدیک شوم، بدون اینکه خودم را فراموش کنم.

-50 من حق انتخاب دارم که به باورهاي شخصی، ارزشها و خواسته هایم احترام بگذارم.

-51 با کمک گرفتن از نیروي برترم، من به هنگام “نه” گفتن از همه احساس گناه ها و ترس ها رها می شوم.

-52 من یک انسان ارزشمندم و سزاوارم تا با وقار و احترام رفتار کنم.

-53 من تمایلات جنسیم را از راه هاي سالم و با حفظ احترام به خود و دیگران ابراز می کنم.

-54 لذت بخشیدن جنسی به شخص دیگر انتخاب من است نه وظیفه من.

-55 در این لحظه، من خالی از تمایل براي سرزنش کردن خود و یا دیگران هستم.

-56 من قلبی بخشاینده دارم و نیکی و عشق دیگران را جدب می کنم.

-57 هرچه که عشق من به خودم بیشتر می شود، عشق را از دیگران آسان تر دریافت می کنم.

-58 مادامی که دست از سرزنش کردن خود بر می دارم، مسولیت کارهاي گذشته خود را بر عهده میگیرم.

-59 هنگامی که می آموزم تا به خدا اعتماد کنم و ترس از مردم را رها کنم، عشق و پذیرش وجود مرا پر می کند.

-60 من دوست داشتنی هستم و ارزش عشق را دارم.
.
درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

1 دیدگاه

  • امير 29 اکتبر, 2014 at 19:23 پاسخ

    من خيلي دوست ىارم جلسه وابستكان كمنام و دوستم را دعوت كردم نتونسته بود بياد جون اي دي اون نميشد وارد جلسه شه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس