سایت بانیان بهبودی

منو

انمیشن جایگزین کردن مواد مخدر “اعتیاد”

جایگزین کردن مواد مخدر برای رهایی از مشکل اجبار به مصرف نه تنها مشکلی را

حل نکرده بلکه باعث بر شدید شدن اجبار به مصرف می گردد و اعتیاد طرف را به حد زیادی افزایش میدهد

www.banianbehboodi.ir

www.banianbehboodi.ir


دسته :  کلیپ اعتیاد, مطالب تازه, ویدیو

دیدگاه ها