الگوهای هم وابستگی

 

الگوهای هم وابستگی


– باور داریم که دیگران قادر به محافظت از خود نیستند

– تلاش می کنیم که دیگران را راضی کنیم که به چه بیاندیشند،چه انجام دهند وچه احساسی داشته باشند

– آزادانه نصیحت می کنیم و به دیگران جهت می دهیم بدون اینکه از آنها خواسته شده باشد.

– هنگامی که دیگران کمک ما را رد می کنند و یا راهنمایی ما را نمی پذیرند متنفر و آزرده خاطر می شویم.

– در خرید هدیه و توجه کردن به کسانی که می خواهیم روی آنها تاثیر بگذاریم ولخرج و افراطی هستیم.

– ازجاذبه های جنسی خود برای بدست آوردن تایید و پذیرش استفاده می کنیم.

– احساس نیازمندی را در خود برای ایجاد ارتباط با دیگران تقویت می کنیم.

– خواستار آن هستیم که احتیاجاتمان توسط دیگران رفع شود

– از جاذبه و گیرایی خود برای متقاعد کردن دیگران نسبت به دلسوز،مهربان و حامی بودن خود استفاده می کنیم

– سرزنش کردن و شرمنده کردن را به عنوان راهی برای استثمار عاطفی دیگران به کار میبندیم.

– از همکاری و مشارکت،مصالحه و گفتگو سرباز می زنیم.

– حالت بی تفاوتی،درماندگی،قدرت و یا خشم و غضب را برای تغییر نتیجه حاصله اتخاذ می کنیم.

– تلاش می کنیم از اصطلاحات بهبودی برای کنترل رفتار دیگران استفاده کنیم.

– برای دریافت آنچه می خواهیم،تظاهر می کنیم که با دیگران موافقیم

………………………….الگوهای اجتناب…………………………………….

– طوری رفتار می کنیم که دیگران مجبور به رد کردن،شرمنده کردن و یا ابراز خشم نسبت به ما می شوند.

– نسبت به آنچه که دیگران فکر می کنند،می گویند و انجام می دهند،قضاوت شدیدی داریم

– از صمیمت عاطفی،فیزیکی و جنسی می پرهیزیم تا بدینوسیله فاصله ها را حفظ کنیم

– با اعتیاد به افراد، مکان ها و اشیاء مانع از ایجاد صمیمیت در روابط می شویم.

– با ارتباطات غیر مستقیم و طفره رفتن مانع از بروز کشمکش و پرهیز از مواجهه می شویم.

– با بی میلی در استفاده از ابزار بهبودی،از ظرفیت خود برای برقراری روابط سالم می کاهیم.

– احساسات و نیازهایشان را سرکوب می کنیم تا از احساس آسیب پذیری اجتناب کنیم.

– افراد را به سمت خود می کشیم و وقتی آنها نزدیک شدند آنها را از خود دور می کنیم.

– از رها کردن خودمحوریمان امتناع می کنیم برای اینکه نمیخواهیم تسلیم نیرویی برتر از خوشان شویم

– بر این باوریم که نشان دادن احساسات نشانه ضعف است.

– از بیان تقدیر و قدردانی خودداری می کنیم.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس