کلیپ “دوپامین مغز”

براساس تئوری فقدان دوپامین-در جوامعی که چرخش و تامین مغزی دوپامین با اشکال توام است اعتیاد شایع می شود.

[videojs mp4=”http://hn13.asset.aparat.com/aparat-video/6f90b9d31c24fdc15fb8774acee4c6471768679.mp4″ width=”640″ height=”360″]

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

اجرا شده توسط: همیار وردپرس