کلیپ ” بیماری اعتیاد از کجا به کجا میرسونه “

 

 

 

دانلود کلیپ

.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،