موزیک ویدیو آواز دهل ” تاثیر اعتیاد بر نابودی خانواده “

 دانلود این ویدئو

.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،