سایت بانیان بهبودی

منو
بیماری جسمی اعتیاد در قسمت پیش تاثیر مصرف مواد مخدر بر روی ذهن ما، به عنوان افراد معتاد به چنین…
  انتقال بیماری از فرد معتاد به اعضای خانواده یکی از خسارتهایی است که غیر قابل جبران محسوب می شود…
کرک یا کراک ماده مخدری کاملا شیمیایی و توهم زا مختل کردن سیستم ایمنی بدن مختل کردن تعادل اعصاب