سایت بانیان بهبودی

منو

انجمن های دوازده قدمی

گروه بانیان بهبودی یک گروه مستقل مجازی می باشد که جلساتی منظم در چت روم بانیان برگزار میکند این گروه…
  معتادان گمنام، (NA)  یک انجمن بین‌المللی غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد بهمواد مخدر  مشکل اصلی زندگی‌شان…