کلیپ” دروغ میگفتند “

روانگردان ها، آغازگر نابودی شما هستند.

[videojs mp4=”http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/c5c2d0490f98eaf6c24b2f21bf22db451739146.mp4″ width=”640″ height=”360″]

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

اجرا شده توسط: همیار وردپرس