کلیپ “اعتیاد در حالات و انواع مختلف”

با شنیدن کلمه اعتیاد فقط به فکر مواد نباشید هرچیزی ممکن است انسان را به خود معاد کند.از جمله کار،سبک زندگی،غذا و اینترنت….

.

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،