انجمن معتادان گمنام

 

معتادان گمنام، (NA)  images

یک انجمن بین‌المللی غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد بهمواد مخدر  مشکل اصلی زندگی‌شان بوده است. این انجمن متشکل از معتادان در حال بهبودی است که به طور مرتب گرد هم می‌آیند تا به کمک هم پاکی خود (از مواد مخدر) را حفظ کنند.

 

برای قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام

اینجا کلیک کنید

برای سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

اینجا کلیک کنید

برای مفاهیم دوازده گانه معتادان گمنام

اینجا کلیک کنید

درباره

عضوی از انجمن های دوازده و سه قدمی، خدمتگزار سایت بانیان بهبودی،

اجرا شده توسط: همیار وردپرس