سایت بانیان بهبودی

منو
به نام خدا شاپور ابراهیمی معروف به شاپور الف یک بهبود یافته و فعال در زمینه ویرایش و نویسندگی کتبی…
ترامادول یک  مخدر بسیار خطرناک و در دسترس ترامادول قرصی که از سیگار در دسترس قرار دارد و منشاء اعتیاد…
  انتقال بیماری از فرد معتاد به اعضای خانواده یکی از خسارتهایی است که غیر قابل جبران محسوب می شود…
کرک یا کراک ماده مخدری کاملا شیمیایی و توهم زا مختل کردن سیستم ایمنی بدن مختل کردن تعادل اعصاب